top

Välkommen till Evas Strutsar!

eva strutsar 2Vi, Eva och Lennart Engström, har mellan 1995 och 2015 drivit vår strutsfarm strax norr om Ängelholm. 

Pga sjukdom har vi lagt ner verksamheten och stängt gårdsbutiken.


Läs vidare under "AKTUELLT"
Evas Strutsar | Tåstarps Ängaväg 80 | 266 92 Munka-Ljungby |